Gastronomie - věda či umění?

Známý teoretik gastronomie Brillat - Savarin definoval gastronomii jako vědu, která se zabývá zkoumáním všeho, co souvisí s výživou člověka. Jejím cílem je bdít nad zachováním individua prostřednictvím co možná nejlepší stravy. Dosahuje ho tak, že jistými zásadami řídí všechny, kteří hledají, dodávají a připravují látky pro potravinářské využití.

Podle tohoto gurmána gastronomie úzce souvisí s dalšími přírodními vědami. Fyzika v gastronomii zkoumá složení a kvalitu potravin. Chemie zase různé analýzy a rozklad potravin, chemické reakce při vzájemné kombinaci surovin použitých při vaření.
Gastronomie zasahuje celý náš život a všechny společenské vrstvy. Víme, že se od nepaměti všechny důležité věci projednávaly při jídle. Stolem plným dobrot vítáme na světě nového človíčka, každý důležitý krok v jeho životě, jubilea a svátky slavíme při prostřené tabuli. Nakonec se smuteční hostinou s člověkem i loučíme.
Gastronomie nezná hranic stejně jako hudba, nebo sport. Je univerzálním dorozumívacím prostředkem. Je možné jí prezentovat svou zemi. Beze slov umí hodně říci o historii, přírodě, náboženství, mentalitě a pohostinnosti národa. Gastronomie je pojítkem mezi lidmi. Požitek z jídla má vynásobit radostí z příjemně strávených chvil ve společnosti milých lidí.