Zážitková gastronomie

Zážitková gastronomie se týká nejen pokrmu samotného, ale i jeho skladby, uspořádání a toho, jak je prezentováno na talíři. I nejmenší detail hraje důležitou roli. Člověk vnímá jídlo zrakem, vůní a v neposlední řadě samozřejmě i chutí. Úkolem zážitkové gastronomie je tedy uspokojit všechny naše smysly - až pak je to umění.

Zážitková gastronomie je pojem, který hovoří o tom, že host se do restaurace nechodí jen najíst ale také pobavit. Sociologové vycházejí z předpokladu, že zvyšováním ži
votní úrovně, vysoké vzdělanosti, sociálního blahobytu, stejně jako zkracování pracovní doby vedou k tomu, že tlak existenčních starostí hraje stále menší a menší roli. Společně se stoupajícími příjmy se stává centrem potřeb člověka prostor pro osobní zážitky.

Každá země má svá specifika v oblasti gastronomie. Příprava tradičních národních pokrmů je lákavou nabídkou každé restaurace. Je to jeden ze způsobů jak oslovit hosta, upoutat náhodné turisty a přispět k rozvoji cestovního ruchu. Moderní technologické postupy a nové suroviny práci kuchaře usnadňují, a zároveň ji dělají zajímavou a atraktivní.

Oživení minulosti
Byla tu vždy, jen nyní se dostává více do popředí. Zážitková gastronomie má velký potenciál nejen v boji o zákazníka, ale i v jeho udržení. Nejdůležitější je uvědomit si, že člověk vnímá všemi smysly, a když jde v dnešní době na oběd či večeři, nespokojí se jen s obyčejným jídlem. Touží po požitku a něčem, proč se bude vracet a přivede i své přátele, právě toto je cílem zážitkové gastronomie.

Z pohledu servisu, nebo obsluhy je úzce spojena se sommeliérem, který správným doporučením nápoje dotváří celkový dojem z pokrmu. Ani role číšníka v této činnosti není zanedbatelná. Šokovat zákazníka, pobavit ho a vyhovět všem jeho přáním, právě tak by měl číšník prezentovat své schopnosti. Prostředí v restauraci, která chce provozovat zážitkovou gastronomii, musí být nezapomenutelné, neopakovatelné a jedinečné.

Všechny položky zážitkové gastronomie se musí vzájemně doplňovat a jedna bez druhé nemůže fungovat. Tento způsob stravování má velkou budoucnost. Bohužel se však od samého počátku setkává s nepochopením většiny klientů, protože tento zážitek je pro zákazníka samozřejmě dražší. Další překážkou je obrovský problém sehnat kvalifikovaný personál, jehož schopnosti by odpovídaly požadované profesionální úrovni.