Slavnostní formy stolování

Slavnostní hostiny mají dlouhodobou tradici a byly vždy vyvrcholením nejrůznějších společenských akcí. Pracovníci obsluhy zde mohou ukázat svoji profesionalitu a vytvořit tak pro své hosty neopakovatelnou atmosféru a zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. Od běžného stolování se liší širokým sortimentem nabízených jídel a nápojů a především kvalitou obsluhy.

Základní formy slavnostního stolování jsou:
Banket
Recepce
Raut - Gala recepce
Koktejl party
Čaj o páté
Garden party
Open bar party
Piknik
River party


Banket
Průběh této hostiny se řídí předem vypracovaným řádem, o který se postará vedoucí střediska dle požadavků hostitele. Bankety se pořádají zpravidla v odpoledních nebo večerních hodinách. Banket patří mezi nejkrásnější formy stolování. Celkový dojem a atmosféru vytváří personál společnými nástupy a odchody. Při této hostině je potřebný vyšší počet obsluhujícího personálu, protože obsluhující mají vymezený počet hostů, kterým během celé akce poskytují servis.

Recepce, Raut
Tyto slavnostní akce se pořádají v kteroukoliv hodinu. Začínají se slavnostním přípitkem, který se podává hned u vchodu. Patří mezi volnější formy pohoštění, kde se hosté obsluhují sami z připravených nabídkových stolů a personál jim pouze pomáhá při překládání náročnějších pokrmů z mís na talíř. Ve většině případů se jídla a nápoje konzumují vestoje, to znamená, že není potřebný velký počet míst k sezení. Pro VIP hosty může personál připravit samostatný salónek.
Všechny hosty vítá hostitel a při odchodu by se s nimi měl samozřejmě i rozloučit. Při těchto akcích je tolerován dřívější příchod, i dřívější odchod. Raut se liší od recepce jen tím, že je obohacen o zábavný program. Když se na programu podílí vyšší počet umělců, může dostat název Gala recepce.

Koktejl party
Již z názvu vyplývá, že na této akci se bude podávat především široký sortiment míchaných nápojů. Na jejich přípravu hostitel zve profesionálního barmana.

Koktejl party je setkání, které se organizuje v pozdějších odpoledních až večerních hodinách. Pro hosty je připraven studený nabídkový stůl, kde se nacházejí převážně výrobky studené kuchyně, různé chuťovky, obložené chlebíčky a slané pečivo. Na sezení je připraveno méně míst, protože hosté většinou stojí.

Číše vína
Charakter této společenské akce je převážně seznamovací nebo pracovní. Pořádá se v rámci různých větších akcí, v přilehlých prostorách zařízení.
Z nápojů je podáváno především víno a maximálně dva druhy nealkoholických nápojů.
Vhodným doplňkem jsou sýrové výrobky, slané pečivo, mandle a jednohubky, které obsluhující personál podává z podnosů, nebo jsou uloženy na studeném nabídkovém stole.

Čaj o páté
Má dlouhodobou tradici a v minulosti se pořádal hlavně pro děti diplomatických pracovníků. V jeho začátcích se podával pouze široký sortiment čajů a čajového pečiva, ale postupem času se nabídka obohatila o různé výrobky studené kuchyně, studené a teplé nealkoholické nápoje, dezerty a ovoce.
Neodmyslitelnou součástí této akce je reprodukovaná hudba a v některých případech i vymezený prostor na tancování.

Garden party
Úspěch této akce závisí především na příznivém počasí, neboť se jedná o pohoštění pod širým nebem. Pořádá se zpravidla v soukromí, hlavně v letních měsících. Najdeme zde široký sortiment jídel připravených na rožni, roštu, grilu a v alobalu.
Hostitel předem připraví nabídkové stoly, kde jsou uloženy všechny pokrmy a hosté se obsluhují sami. Společenská zábava se doplňuje hudbou a tancem a ve večerních hodinách může být atmosféra umocněná barevným osvětlením.

Open bar party
Je to jen velmi krátké setkání pro pozvané hosty, které se organizuje při významných společenských událostech jako například jmenování do funkce.
Podávají se zde různé druhy vín, nealkoholických nápojů a výrobky studené kuchyně.

Piknik
Tato společenská událost se může jednoduše nazvat i výlet do přírody. Oblíbený je hlavně u zahraničních hostů, kterým může posloužit jako příjemné zpestření programu. Jídla se mohou podávat dvěma způsoby:
1. Hosti si sami přinesou připravená jídla v košících a hostitel zajistí pouze nápoje, inventář a zařízení.
2. O vše se postará hostitel. Objednané pokrmy a nápoje dopraví na místo konání pikniku, kde se vše nachystá, před příchodem hostů.

Hostitel se také může postarat o zpestření a zpříjemnění této akce například rybařením a následným zpracováním úlovku.

River party
Koná se na lodích. Velký důraz se klade na navození příjemné atmosféry, která je při této akci důležitější než gastronomická část. Při příznivém počasí se koná především na palubě lodi, kde celkový dojem dotváří živá hudba a ve večerních hodinách i barevné osvětlení.
Při servírování jídel a nápojů, se zde využívají prakticky všechny způsoby přípravy pokrmů i servisu.