Prostírání slavnostní tabule

Příprava slavnostní tabule má proběhnout v dostatečném časovém předstihu, aby byla zachována určitá důstojnost při zahájení. Všechny přípravné práce by měly skončit asi půl hodinu před plánovaným začátkem gastronomické akce. Postup přípravných prací je následující:

Hosté na sebe musí vidět
Nejprve je třeba zkontrolovat místnosti včetně dveří a toalet, pak přichází na řadu sestavení tvaru slavnostní tabule, použité stoly se srovnají a upevní. Na příruční stoly se připraví všechen potřebný inventář a může se začít s prostíráním ubrusů, které musí být čisté a vyžehlené. Překlad ubrusů má být alespoň 20 cm, středové sklady mají po celé délce tvořit souvislé linie. Převis ubrusu na všech stranách nesmí být menší než 30 cm. Na výzdobu slavnostní tabule se používají většinou čerstvě řezané květiny a vhodné dekorační předměty. Šířka výzdoby by neměla být větší než střední třetina tabule.
Co se týče výšky použité výzdoby neměla by být větší než úroveň pohledu proti sobě sedících hostů.

Dekoraci zkrášlí ubrousky
Součástí dekorace jsou také vhodně upravené ubrousky, které mohou být papírové nebo plátěné. Zakládání příborů se řídí podle předem dohodnutého menu. Přesnost založení masného nože rozhoduje o
přesnosti založení skla. Připravené příbory vycházejí z plata, které je natažené plátěným ubrouskem. Jako základní příbor vychází příbor k hlavnímu chodu. Za maximální počet příborů považujeme 3 vidličky vlevo, 3 nože s polévkovou lžící vpravo a nad talíř vychází dezertní příbor k sýrům nebo dezertům.

Zakládání skla má svá pravidla
Při zakládání skla je třeba se řídit těmito pravidly:
Základní pohár vychází 1 cm nad špičku základního nože a ostatní poháry (maximálně 4) se zakládají podle pořadí do trojúhelníku nebo do řady. Zakládá se výlučně sklo stejného typu. Pohár, ve kterém se podává aperitiv se na slavnostní tabuli nezakládá, protože se nalévá v místnosti a
založí se vpravo od prvního poháru. Pokud se při sestavování slavnostní tabule používají i popisky, ty se zakládají ve formě stojanu nad talíř nebo ve formě kartičky se opřou o pohár k hlavnímu chodu.
Známe více druhů slavnostních tabulí a to například: svatební, promoční, štědrovečerní, silvestrovské, novoroční, diplomatické, výroční a smuteční.
Konečná kontrola tabule je poslední fáze přípravy, ale také je před příchodem hostů třeba ještě jednou zkontrolovat stav místností, podlah a toalet.