Podoby společenských setkání

Banket, recepce, číše vína, matiné, koktejl a další podoby společenských setkání se již staly běžnou záležitostí.

Víte, čím se od sebe liší?

Večeře - zpravidla začíná kolem 20-té hodiny, případně později; například až po divadelním představení. Po večeři se odchází do vedlejších místností na kávu a pánové se nevěnují manželkám, ale ostatním přítomným dámám.

Koktejl - začíná odpoledne nebo kolem 18-té hodiny a trvá přibližně dvě hodiny. Přesnost pozvaných není nutná, přičemž se předpokládá, že se zdrží asi 20 minut. Jídlo a nápoje roznáší personál konzumuje se vestoje. Podávaná zmrzlina a káva signalizují konec akce.

Rauty - slouží k navázání kontaktů co největšího počtu lidí. Hosté se obsluhují sami, jídlo se konzumuje vestoje.

Párty - představuje setkání, které se může odehrávat v různém čase a různě dlouho. Charakter oblečení pozvaných a jídlo mají stejně různorodý charakter. Párty lze charakterizovat jako volnou zábavu pro pozvané.

Číše vína - pořádá se při podpisu významné obchodní smlouvy nebo pro členy vládní delegace. Trvá přibližně třicet minut; podává se víno nebo šampaňské, jednohubky, mandle, slané pečivo ...

Matiné - jde o dopolední nebo odpolední slavnost s kulturním programem.

Banket - představuje nejformálnější typ pohoštění u stolu. Hosté se baví především se svými sousedy a přes stůl se komunikuje jen velmi stručně, při oslovení významnou osobou.

Garden-party - je to velká zahradní slavnost, která má charakter recepce. Obvykle se koná večer.

Recepce - pořádá se při oslavě významné události. Hostitelé vítají pozvané individuálně u vchodu nebo krátkým projevem. Recepce se většinou začínají po 17-té hodině, ty významnější v poledne a nejvýznamnější (velmi oficiální) večer po 22-té hodině.

Účast na recepci umožňuje písemné pozvání a od pozvaných se vyžaduje dochvilnost. Hlavní host má však téměř povinnost přijít asi o patnáct minut později. Z recepce by nikdo neměl odejít před nejdůležitějším hostem.